DEFINITIVNI GOVOR TELA PDF

0 Comments

Title, Definitivni vodič kroz govor tela. Authors, Allan Pease, Barbara Pease. Translated by, Tanja Milosavljević. Edition, 2. Publisher, Mono i Manjana, This Page is automatically generated based on what Facebook users are interested in, and not affiliated with or endorsed by anyone associated with the topic. 1 ALAN I BARBARA PIZ Autori knjige Zašto muškarci ne slušaju, a žene ne tumače mape Definitivni vodič kroz GOVOR TELA 2 MONO.

Author: Yojar JoJolrajas
Country: Malawi
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 19 January 2012
Pages: 233
PDF File Size: 15.98 Mb
ePub File Size: 15.14 Mb
ISBN: 963-2-92618-120-2
Downloads: 27688
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakataur

Rezultat je pokazao da dobrovoljci nisu imali totalnu kontrolu nad svojim facijalnim miiima. Ako smo napeti prilikom upoznavanja s nepoznatima, krv se povlai iz e-lija neposredno ispod spoljanjeg sloja koe ruku – koji se zove dermis – i odlazi u miie nogu i ruku, u sklopu priprema za “borbu ili beg”. Zena-ma je pitanje moi i kontrole generalno manje vano, to je vero-vatno i razlog to je svega jedna treina njih pokuala ritualgornje ruf e. Upotrebivi opremu koja hvata elektrine signale iz misinih vlakana, izme-rio je aktivnost facijalnih miia kod dobrovoljaca kojima su prikazivane fotografije srenih i ljutitih lica.

Jedno-stavnije reeno, to njemu vie uspeva da je nasmeje, to e joj pri-vlaniji izgledati. U ovom majmunskom osmehu – poznatom kao “uplaeno lice” – donja vilica se otvara da bi ogolela zube, dok se uglovi usa-na povlae unazad i nanie, to podsea na ljudski osmeh.

Definitivni vodič kroz govor tela

Uestalost i trajanje smeha bili su znatno vei u obema situacijama koje su ukljuivale prisustvo druge osobe nego kad je ispitanik bio sam. Meutim, postoje signali po kojima se ovi osmesi mogu razlikovati od iskrenih. Dok su ga upoznavali s kolegama, entuzijastino se rukovao sa svima i definitivji delio iroke osmehe.

Kod grupe koja je gledala komedije dolo je do poboljanja simptoma u odnosu na kontrolnu grupu, koja je gledala filmove koji nisu bili komedije. Ovo objanjava zaSto su zadovoljni ljudi retko kad bolesni i nesreni, dokoni nezadovolj. Ceanje po glavi moe da znai nesigurnost, ali je isto tako i znak prisustva peruti. Prema tome, lekcija je ovde jasna – izbegavajte prekrtanje ruku na grudi-ma u bilo kojim okolnostima, sem defiinitivni vaa namera nije da drugi-ma pokaete da se dsfinitivni slaete s njima ili da ne elite da uestvujete.

Kao tinejder, proda-vao sam erpe i lonce u veernjim asovima, a moja sposobnost da proitam ljude donela mi je dovoljno novca da kupim svoju prvu nekretninu. Posledica je da su oni na drugom kraju, naroito ene, skloni da ne veruju u ono to uju. Na primer, ako druga osoba ima status jednak vaem, mogla bi da se odupre zahtevu izreenom uz dlan nanie, iako bi vam vrlo verovatno izala u susret da ste upotrebili poloaj dlan navise. Nalaz magnetne rezo-nance mozga jasno pokazuje zato ene poseduju mnogo veu sposobnost komunikacije i procene ljudi nego mukarci.

  A SPY IN ISENGARD PDF

Berdvistel je aknauio da posmatranjem gestova neke osobe kae kojim ona ie-zikom govori. Sluaoci koji su sluali govornike koji su primenjivali ovaj gest opisali su ih kao “obazrive”, “ciljno orijentisane” i “usredsreene”.

Mnogi politiari su pravi eksperti u lairanju govora tela, sa svrhom da navedu glasae da poveruju u ono to im govore, a za politiare koji su u tome uspeni – poput Dona F.

Jo uvek se mnoge govvor polau s rukom poloenom na srce, a kad se neko zaklinje na sudu, jedan dlan definiitvni podie uvis; levi dlan polae na Bibliju, dok desni podie uvis, tako da mogu da ga vide lanovi porote.

Smeh se mnogo esce javljao za vreme drutvene interakcije. Ruke su najvanije alatke u evoluciji oveka i izmeu mozga i ruku postoji vie veza nego izmeu bilo koja druga twla dela tela. Mnogi govornici ne uspevajuda prenesu svoju poruku zato to ne uoavaju da njihovi sluaocise-de ili stoje prekrtenih ruku.

Moderni Ijudi su manje vini tumaenju govora tela u odnosu na svoje pretke, zato sto nas u definitjvni ometaju rei. To vam omoguava da razdvojite injenice od izmiljotina i stvarnost od mate. Jicak Rabin zauzeo je poloaj moi na levoj strani slike i upotrebio Ukoenu ruku, nagnuvi se napred ne bi li zadrao Arafata izvan svog linog prostora.

Ljudski smeh nastao je od signala za upozorenje karakteristinog za primateSoba smehaih, vie amerikih bolnica uvelo je koncept “sobe smeha”. To je zato to postoji direktna ve-za izmeu gestova i emocija. Odrasla osoba nasmeje se, u proseku, 15 puta dnevno; dete predkolskog uzrasta nasmeje se proseno puta u toku dana. Rukovanje je evoluiralo kao nain cementiranja trgovaikih pogodbi meu mukarcima.

Ba kao to se usmeni govor razlikuje od kulture do kulture, ta-ko se i neki signali govora tela takoe telaa.

Ove mi-ie je vano shvatiti zato to se veliki jagodini svesno kontroliu-drugim reima, koriste se i za izvoenje lanih osmeha glumlje-nog eefinitivni, u nastojanju da se deluje prijateljski ili podree-no.

  BELDEN 9444 PDF

Meutim, neke smo gestove izdvojili od ostalih upravo zato da bismo izbegli prekomerno uproavanje stvari. Shvatie da je potrebno da zauzme drugaiji pristup ukoliko eli da ga publika aktivno slua.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela

Pri tom bi trebalo uoiti dva znaajna elementa. Pokazivanje zuba i irenje nozdrva predstavljaju derivat ina napadanja i primitivni su signali koje koriste i drugi primati. Slino tome, umetnici, muziari, hirur-zi i ostali ija su zanimanja delikatna i zasnivaju se na upotrebi ru-ku, generalno preferiraju da se ne rukuju, a ako ba moraju, skloni su da to ine kao “mrtva riba”, kako gela zatitili ruke.

Zene definitiivni uroenu sposobnost da hvataju i deifruju never-balne signale, kao i vrlo istanan oseaj za sitne detalje. Na primer, francuski pred-sednik Sirak, bivi ameriki predsednik Ronald Regan i australij-ski premijer Bob Hok otkrivaju nam pokretima ruku koliku veli-inu imaju pojedini problemi u njihovom umu.

U veini zapadnih i evropskih zemalja, rukovanje se izvodi kao pozdrav pri dolasku i odlasku u svim poslovnim kontekstima, a sve vie na zabavama i drutvenim skupovima, i to podjednako od strane ena i mukaraca. I mada naivnim i osetljivim ljudima moe da izgleda kao magija, posredi je prosto proces za-snovan na paljivom posmatranju signala govora tela, uz razu-mevanje ljudske prirode i poimanje teorije verovatnoe.

Definitivni vodič kroz govor tela –

definitinvi Novija istraivanja naih najbliih roaka meu primatima, impanzi, pokazuju da osme-hivanje slui jo dubljoj, primitivnijoj svrsi. Ila dva oveka kroz umu i naila na veliku, duboku jamu. Odne-davno, mi ljudi postali smo opsednuti govornom reju i svojom sposobnou da budemo kozeri.

Procenio je da prosena oso-ba izgovara rei tokom ukupno deset do dvanaest minuta u toku dana, a da prosena reenica traje svega oko 2,5 sekundi.

Na osnovu iskustva Normana Kazensa definitivji drugih istraivanja smeha dr Pea Adamsa, odredili su sobu i napunili je zbirkama viceva, filmskim komedijama i humoristikim trakama, a imali su i redovne nastupe komiara i klovnova.

Dlanovi su prvo-bitno bili poput glasnih ica govora tela, zato to su “govorili” vie od svih ostalih delova tela, a njihovo sklanjanje s pogle-da bilo je kao zatvaranje usta.