DEJTONSKI SPORAZUM TEKST PDF

0 Comments

za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma Zakon o dječjoj zaštiti – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. DEJTONSKI SPORAZUM. Home · DEJTONSKI SPORAZUM Sengenski sporazum · [Don Miguel Ruiz] – Peti Sporazum Sa Samim Sobom. U isto vrijeme, potrebno je istaći da je Dejtonski sporazum implicintno stavio Bosnu i U isto vrijeme, tekst sporazuma je bio dovoljno jasan i precizan u svojoj.

Author: Banos Mikalkis
Country: Thailand
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 16 May 2011
Pages: 186
PDF File Size: 8.28 Mb
ePub File Size: 19.49 Mb
ISBN: 242-4-73754-437-5
Downloads: 96196
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vugul

Stranke ce omoguciti protok informacija potrebnih izbjeglicama i prognanicima, kako bi oni mogli informirano prosuditi o lokalnim uvjetima za povratak. Ministarsko vijece Vijeca Europe, u skladu sa svojom Rezolucijom 93 6, nakon konzultacija sa stranama, odredit ce preostale clanove, koji ne smiju biti drzavljani Bosne i Hercegovine ili bilo koje susjedne zemlje, te odrediti jednog takvog clana za predsjednika Vijeca.

Svako eventualno poboljsanje ili izmjena ne-privremene vrste postat ce dio infrastrukturnog objekta i ostat ce u istom vlasnistvu. NATO ce biti izuzet od dostavljanja popisa ili druge uobicajene carinske dokumentacije o osoblju, vozilima, plovilima, letjelicama, opremi, materijalima i namirnicama pri ulazu, izlazu ili prijelazu teritorija Republike Bosne i Hercegovine u okviru potpore Operacije.

Priznajuci potrebu za sveobuhvatnim sporazumom radi okoncanja tragicnog sukoba u regiji, Pozdravljajuci napredak postignut tijekom mirovnih pregovora odrzanih u Zracnoj bazi Wright-Patterson, Ohio, Zeleci postici mir i prosperitet u cijeloj Bosni i Hercegovini i regiji, Sporazumjele su se kako slijedi: Uvjeti za demokratske izbore 1 Strane su duzne osigurati uvjete za organizaciju slobodnih i postenih izbora, posebice politicki neutralan ambijent; duzne su stititi i primjenjivati pravo tajnog glasovanja bez straha ili zastrasivanja; duzne su osigurati slobodu izrazavanja i tiska; duzne su omoguciti i poticati slobodu udruzivanja ukljucujuci politicke stranke ; duzne su osigurati i slobodu kretanja.

Ako se Stranke ne dogovore o tim ogranicenjim u roku od dana od stupanja na snagu ovog Aneksa, primjenjivat ce se sljedeca ogranicenja, prema odnosu 5: Predsjednik predlaze ministra vanjskih poslova, ministra vanjske trgovine, kao i druge ministre prema potrebi, koji preuzimaju duznost nakon potvrde od strane Zastupnickog doma.

Mjere za podregionalnu kontrolu naoruzanja 1 Uvazavajuci vaznost postizanja uravnotezenih i stabilnih razina obrambenih snaga na najmanjem broju koji bi bio u skladu sa sigurnoscu pojedinih Stranka, i shvacajuci da ce uspostava stabilne vojne ravnoteze temeljene na najnizoj razini naoruzanja biti bitan cimbenik u sprjecavanju ponovnog izbijanja sukoba, Stranke ce u roku od trideset 30 dana od stupanja na snagu ovog Aneksa zapoceti pregovore pod pokroviteljstvom OESS-a, kako bi sto prije postigle sporazum o razinama naoruzanja koje su u skladu s tim ciljem.

Koristenje prava glasa izbjeglica valja tumaciti kao potvrdu njihove namjere povratka u Bosnu i Hercegovinu. Svakoj osobi koja trazi naknadu umjesto povrata imovine, a za koju Komisija utvrdi da je zakoniti vlasnik imovine, bit ce dana pravicna naknada koju ce utvrditi Komisija. Stupanje na snagu Ovaj Aneks stupa na snagu potpisivanjem. Prijenos odgovornosti Pet godina nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma odgovornost za nastavak djelovanja ove komisije prenijet ce se sa Stranaka na Vladu Bosne i Hercegovine, ukoliko se Stranke drugacije ne dogovore.

  IDEAL CONCORD WRS PDF

Stranke znaju i suglasne su da ce dejtondki sudjelovanja tih drzava biti predmet sporazuma izmedju tih drzava sudionica i NATO-a. Povlacenje stranih snaga 1 Na dan stupanja ovog Aneksa na snagu, sve ce se snage u Bosni i Hercegovini, koje nisu lokalnog porijekla, bile one pravno i vojno podredjene Republici Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine ili Republici Srpskoj ili ne, povuci zajedno sa svojom opremom s teritorija Bosne i Hercegovine u roku od trideset 30 dana.

Oni posebice uzivaju nepovredivost, ne podlijezu bilo kakvom obliku uhicenja ili pritvora, te imaju apsolutni imunitet u odnosu na krivicno gonjenje.

U ime Savezne Republike Jugoslavije htio bih Vas uvjeriti da ce Savezna Republika Jugoslavija poduzeti sve potrebne korake, sukladne suverenitetu, teritorijalnoj cjelovitosti i politickoj nezavisnosti Bosne i Hercegovine, kako bi osigurala puno postovanje obveza Republike Srpske prema NATO-u, ukljucujuci osobito pristup i status snaga, kako je izlozeno u teksr navedenim Sporazumima. Parlamentarna skupstina moze zakonom precizirati da za odredjene vrste sporazuma nije potrebna takva privola.

Sve dok se ne zamjene primjenjivim sporazumom ili zakonom, vladini uredi, ustanove i druga tijela Bosne i Hercegovine djeluju u skladu s primjenjivim zakonom. Hrvatske vlasti prihvatit ce kao valjane, bez placanja ddjtonski ili naknade, vozacke dozvole kje osoblju NATO-a izdaju njihove drzavne vlati.

Sporazum dejotnski parafiranju Opceg okvirnog sporazuma za mir u BiH potpisan je na zavrsetku mirovnih pregovora u Daytonu, i smatra se sastavnim dijelom dokumenata parfiranih u Daytonu. Clanovi Predsjednistva mogu biti birani dvaput uzastopce, te potom cetiri godine ne mogu biti ponovo birani. Clanovima komisije, kao i njihovim obiteljima, koji nisu drzavljani Bosne i Dejtomski priznat ce se iste povlastice dejtonsji imuniteti kakve uzivaju sorazum predstavnici i njihove obitelji temeljem Becke konvencije o diplomatskim odnosima.

Fond ce se puniti kupnjom, prodajom, iznajmljivanjem i hipotekama na nekretninama, koje su predmet zahtjeva Komisiji. Uznastojat cu da moja Vlada pripremi program posjeta duznosnika i drugih uglednika iz BiH Beogradu i drugim dejtonzki mjestima. Nikakav amandman na ovaj Ustav ne smije ukinuti ili dejtpnski bilo koje pravo ili slobodu iz Clanka 2. Osoblje NATO-a imat ce pravo, zajedno sa svojim vozilima, plovilima, letjelicama i opremom, na slobodan i nesmetan prolaz i nesmetan pristup u cijeloj Hrvatskoj, ukljucujuci hrvatski zracni prostor i teritorijalne vode.

Izmjene i dopune 1 Postupak. Umjetne promjene rijecnog toka nece utjecati na promjene granicne crte izmedju entiteta, osim ako se dogovori drugacije. Ako to nastojanje ne urodi plodom, odluke se donose vecinom glasova nazocnih clanova koji pristupe glasovanju, pod uvjetom da glasovi protiv ne ukljucuju dvije trecine ili vise poslanika ili zastupnika iz jednog ili drugog entiteta. Prava i slobode odredjeni u Europskoj konvenciji za zastitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te njezinim Protokolima izravno se primjenjuju u Bosni i Hercegovini i imaju prvenstvo pred svim drugim zakonodavstvom.

  EP O GILGAMESU KNJIGA PDF

Na zahtjev IFOR-a zapovjednicka ce mjesta dostavljati pravodobne izvjestaje o stanju, organizacija i brojnosti postrojbi na svojim podrucjima. Konvencija protiv mucenja i drugih okrutnih, necovjecnih ili ponizavajucih postupaka ili kazni, Ako to komisija ne ucini u roku od pet dana, slucaj ce biti predan Ustavnom sudu koji ce u ubrzanom postupku ocijeniti njegovu proceduralnu regularnost.

Bosna i Hercegovina: Raskrsnice državnosti

Osoblju IPTF-a omogucit ce neodgodiv i potpuni pristup svakom mjestu, osobi, djelatnosti, postupku, evidenciji ili nekoj drugoj stvari ili dogadjaju u Bosni i Hercegovini, kako to IPTF bude trazio tijekom izvrsavanja svojih duznosti po ovom Sporazumu.

Susljedno imenovani suci obnasaju duznost dok ne navrse 70 godina zivota, ukoliko prije ne podnesu ostavku ili budu s razlogom udaljeni konsenzusom ostalih sudaca.

Visoki predstavnik l Stranke su se sporazumjele da provedba civilnih aspekata mirovnog rjesenja obuhvaca veliki raspon aktivnosti ukljucujuci nastavak pruzanja humanitarne poomoci dok je god to potrebno, obnovu infrastrukture i gospodarsku obnovu, uspostavljanje politickih i ustavnih institucija u Bosni i Hercegovini, promicanje postivanja ljudskih prava i povratak prognanika i izbjeglica te odrzavanje slobodnih i postenih izbora prema rokovima u Aneksu 3 Opceg okvirnog sporazuma.

NATO-u ce biti dopusteno da izravno ugovara s dobavljacima usluga i materijala u Republici Bosni i Hercegovini bez placanja poreza ili carina. Pismo Momcila Krajisnika, kojeg se u potpisu izvornika pisma naziva predsjednikom Republike Srpske: Clanovi Predsjednistva clanovi su Stalnog odbora. Ona ce se sastojati od visih politickih predstavnika svake Stranke, zapovjednika IFOR-a ili njegovog predstavnika te predstavnika onih civilnih organizacija i agencija koje Visoki predstavnik smatra potrebnim.

Vijece ima ovlasti odrediti privremene mjere, imenovati vjestake i zahtijevati nazocnost svjedoka i dokaza.

Republika Srpska (1992–1995)

Stupanje na snagu Ovaj Sporazum stupa na snagu potpisivanjem. To ce spirazum povlacenje dovrsiti u roku od trideset 30 dana po prijenosu ovlasti.

NATO ce biti izuzet od dostavljanja popisa ili druge uobicajene carinske dokuimentacije o osoblju, opremi, materijalima i namirnicama na ulazu, izlazu ili prijelazu teritorija Savezne Republike Jugoslavije u okviru potpore Operaciji.

Konvencija o sprecavanju i kaznjavanju zlocina genocida, U tom smislu, te kako bi smanjio opasnost za civilni promet, IFOR ce imati pravo upravljati pokretima vojnog i civilnog prometa obaju entiteta na tim rutama. Komisija ce imati sjediste u Sarajevu a moze po svom nahodjenju imati urede i u drugim mjestima. Izvjesce o rjesenju u pojedinom slucaju, medjutim, moze biti povjerljivo u cjelini ili djelomicno, kad je to potrebno za zastitu ljudskih prava ili ako su se tako sporazumjele i zainteresirane strane.