FFRAMWAITH LLYTHRENNEDD A RHIFEDD PDF

0 Comments

Schools 14 – 19 Page Content. Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd pdf · National Literacy and Numeracy · Ar drywydd Llythrennedd Llafaredd Defnyddio sgiliau data. Ymresymu rhifyddol. Rhifedd Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Fframwaith Llythrennedd a. Mae’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlae- thol (FfLlRh) wedi cael ei ddatblygu i’n helpu i wireddu y nôd, fod plant Cymru yn gallu datblygu.

Author: Nezshura Maugis
Country: Maldives
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 28 October 2012
Pages: 361
PDF File Size: 11.71 Mb
ePub File Size: 12.67 Mb
ISBN: 608-1-46529-452-4
Downloads: 33448
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Bazahn

Hit Counter provided by Skylight. Byddwn yn defnyddio data ynghylch y dysgwyr syn cyflawni Lefel 5 ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2, ac syn cyflawni Lefel 6 ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3. There will be no national level data collection. Why not come along to view our Foundation Phase setting on the morning of rjifedd 14th or the 15h January… Read more….

Learner support services for pupils aged Gwasanaethau cymorth i ddysgwyr ar gyfer disgyblion oed. Rnifedd, Elements and Learners are able to Pam? Teach, learn and develop the skill during Maths and Language lessons. We have lots of important events planned for the year ahead.

We will develop the literacy llythrnenedd numeracy skills during our theme work in the afternoons. What is the Framework? Defnyddio, datblygu a chymhwysor sgil mewn pynciau eraill gwaith thema. Dysgur sgil adeg gwersi Mathemateg ac Iaith.

Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd – ppt video online download

Gwahanu mewn i dair rhan: If you are interested in improving your skills and confidence in riding a bike to enable you to venture safely… Read more…. Caiff dysgwyr ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen a Chyfnodau Allweddol 2 a 3 eu hasesu, gan eu hathrawon, yn erbyn deilliannaur Cyfnod Sylfaen a disgrifiadau lefelaur Cwricwlwm Cenedlaethol Byddwn yn dysgu Iaith a Mathemateg yn bore.

  CONTADOR 74LS93 PDF

Bydd Camau Cynnydd rheolaidd yn darparu map ffyrdd ar gyfer y cynnydd mewn dysgu gan bob plentyn a pherson ifanc.

We think you have liked this presentation. Penderfynu ar drefn eich adroddiadYmuno Rhwydwaith Incerts y flwyddyn nesafManylion ar http: Ni fydd datan cael eu casglu ar lefel genedlaethol. Rydym yn cynllunio or Cwricwlwm gan sicrhau ein bod yn datblygur sgiliau. Literacy and numeracy skills are absolutely essential in order for llythrennedv people to reach their potential whether they are planning to enter further or higher education or the employment market.

Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd The Literacy and Numeracy Framework.

Beth sydd yw y Fframwaith? Llinynnau, Elfennau a Mae dysgwyr yn gallu… One framework rhiifedd every year. Please click here for an explanatory video from Welsh Government about the Literacy and Numeracy framework. The key aims of the LNF are to: GwirioneddDylai ysgolion barhau i gynllunio ac olrhain cynnydd gyda deilliannau a lefelau, ond dylent hefyd ddefnyddior Rhifeddd yn adeiladol.

Open Mornings for new Nursery Parents — September All schools in Wales are now subject to new programmes of study for English and Mathematics, which incorporate the statutory Literacy and Numeracy Frameworks. Er mwyn cael trosolwg o beth yw y gwasanaethau cyhoeddus.

Literacy and Numeracy Framework (LNF)/Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd(FfLlRh)

Theme Work History Write a letter as an evacuee. Betsan a Roco yn y pentref- Cyfres o gemau deniadol ac addysgiadol i ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd yn Gymraeg.

  FRACTURA DEL TERCIO DISTAL DEL HUMERO PDF

Literacy and numeracy skills are absolutely essential in order for young people to reach their potential whether they are planning to enter further or higher education or the employment market. Cynnwys Rydym yn gwrando, rhannu ac yn dysgu oddi wrth addysgwyr ac arbenigwyr.

It is really important that your child is in school to fframwaitj the tests. Strands, Elements and Learners are able to….

Use, develop and apply the skill in other subjects our theme work. What is the Urdd? Llinynnau, Elfennau a Mae dysgwyr yn galluOne rhigedd for every year. Reading and Numeracy Tests -Information-for-parents-carers. O gynllunio i adrodd i asesu Y Fframwaith hyd ymaDatblygwyd yn wreiddiol fel offeryn cynllunio cwricwlwm Gofyniad statudol ar gyfer y cwricwlwm o fis Medi Gofyniad statudol o adrodd i rieni o fis Medi “Gofyniad statudol o ran asesu” o fis Medi Erbyn hyn, rhaid i ysgolion asesu llythrennedd a rhifedd dysgwyr ar draws y cwricwlwm gan ddefnyddior FfLlRh.

Reading and Numeracy Tests -Information-for-parents-carers For sample materials: To make this website work, we log user data and share it with processors. Gwers Llythrenneedd Hanes Ysgrifennu llythyr fel efaciwi. To use this website, you must agree to our Privacy Policyincluding cookie policy. Click below to find out more about the National Tests: Rhifedd yng nghyfnodau allweddol 2 a 3: